Všichni vědí, že existují. Nikdo neví kde.

„…zaznělo z úst známé z Prahy, když mluvila o Domažlicích“, uvedla jedna z respondentek průzkumu, který probíhal předešlých devět dní přímo na těchto stránkách.

Jeho cílem bylo získat ucelený pohled především na to, jaký vztah mají ke svému městu, tedy Domažlicím, jeho obyvatelé, ale i lidé z přilehlých obcí, popř. ti, kteří v Domažlicích ani jejich okolí vůbec nebydlí. Průzkum se však nezaměřoval pouze na naše město, směřován byl i na aktivitu obyvatel, a to především v provozování sportů a rekreačních aktivit. Probíhal ve třech hlavních kategoriích – Domažlice, outdoorové aktivity a ostatní informace, přičemž první kategorie byla závislá na bydlišti respondenta.

Outdoorové aktivity

Hned výsledky druhé otázky velmi příjemně překvapily. Asi lze trochu stěží rozhodnout, jak často chodíme na čerstvý vzduch, jelikož záleží na počasí atd., proto nelze odpovědi považovat za stoprocentně odpovídající skutečnosti. Nicméně, zhruba 50 % respondentů se shodlo, že ven chodí denně a v naprosté většině na více než dvě hodiny. Při aktivitách provozovaných na čerstvém vzduchu jsou pak většinou doprovázeni přáteli (80 %) nebo nikým (50 %). Za zajímavý a pozitivní považuji především fakt, že 25 % respondentů chodí ven také s rodiči. Co se týče charakteru činností provozovaných mimo domov, zde byly rozdíly velmi nepatrné. Ať už se jedná o procházky, venčení nebo cyklistiku, každá z aktivit se pohybovala přibližně mezi 40 – 50 %. Trochu se propadl běh, což ale asi nikoho nepřekvapí, přesto dosáhl hezkých šedesáti tří příznivců. Mezi sporty, které nebyly v otázce zařazeny, se vícekrát objevily také inline brusle nebo jízda na koni.
Destinací dovolených se navzdory trendu, podle něhož si Češi údajně opět mnohem raději zvolí Šumavu než Chorvatsko, téměř ve většině případů stalo moře. Nicméně, příznivců relaxace poblíž českých rybníků je pouze o 13 % méně. Svou absolutní většinu, tedy 56 % účastníků průzkumu, si ale získaly grilovačky a zahradní párty. Ostatní prázdninové plány se pohybovaly v podstatě na stejné úrovni.

Ostatní informace

Tato kategorie byla do průzkumu zařazena spíš jen z mé vlastní zvědavosti. Zajímalo mě především, kolik lidí si vybírá dovolenou podle tipů na internetu nebo se jím při výběru nechává alespoň inspirovat. Osmdesát pět procent dotazovaných služeb internetu při plánování dovolené využívá, což jsem trochu předpokládal. Mnohem více mě zarazil fakt, že celých 47 % dotázaných podle průzkumu vůbec nevyužívá služeb knihovny. Možná se mohli při vyplňování dotazníku mylně domnívat, že je řeč o knihovně v Domažlicích. To však nebyla.

Domažlice

V poslední části průzkumu nejsou ani tak zajímavé výsledky standardních otázek, ae spíše těch s volnou odpovědí. I přesto se nemohu nezastavit u některých výběrových. Z průzkumu k mojí velké (patriotské) radosti vyplynulo, že spousta lidí je na svůj zdejší původ hrdá a Domažlice by jí scházely, pokud by je měla na delší dobu opustit. Převážná většina obyvatel Domažlicka se také domnívá, že kulturní vyžití i dostupnost potřebných služeb je zde uspokojující, a právě proto nejspíše souhlasí s oceněním „Nejlepší město pro život“ (71 %).
A teď již k volným odpovědím. V přehledu výsledků jsem se pokusil shrnout veškeré odpovědi do několika skupin. K mému překvapení mi to ani nečinilo příliš velké problémy, poněvadž se většina dotázaných svým názorem shodovala s ostatními.

1) Co nejvíce charakterizuje Domažlice?
Na tom se shodli jak Domažličtí, tak i cizí respondenti. Podle průzkumu nic necharakterizuje naše město lépe než věž nebo náměstí (28 %). Myslím si, že je to pochopitelné. Věž s náměstím najdete na každé pohlednici a téměř v jakékoliv formě reprezentace města. Navíc náměstí samo o sobě je tak trochu unikátem, a to už jen díky svému tvaru. Na dalších příčkách se pak nejspíš očekávaně umístilo cokoliv, co připomíná Chodsko – kroje, koláče, tradice a nářečí (23 %). Co mě osobně potěšilo je, že poměrné velké zastoupení nalezla i hesla jako „rodina“, „přátelé“ nebo „domov(celkově 27 %).

2) Co je k vidění na Domažlicku?
Podobně jako v předchozí otázce i zde zvítězila věž s náměstím. Ovšem tentokrát se těmto dvěma ikonám Domažlic staly silnou konkurencí okolní přírodní zajímavosti a památky jako jsou Vavřinec, Baldov, Čerchov, Výhledy, Rýzmberk a nebo Zelenovské rybníky. Zhruba třicet respondentů by návštěvu pozvali do některého z podniků (vícekrát byla zmíněna např. krčma Meluzína nebo restaurace U Sv. Jána v Trhanově) nebo by je více seznámili se zdejším krajem prohlídkou Chodského hradu. Menší počet dotazovaných by se pak rozhodl například pro cyklistickou vyjížďku po chodských vsích nebo výlet do Lomečku či na Babylon.

3) Co je na Domažlicích špatného?
Abych pravdu řekl, tento výsledek jsem tak trochu očekával. Drtivá většina respondentů si stěžovala na dopravní situaci ve městě. Ať už se jednalo o špatný stav chodníků, uzavírky ulic nebo silnice v hrozném stavu, spousta dotazovaných si byla zároveň vědoma, že příčinou je samozřejmě akce Čistá Berounka, jejíž provedení je nevyhnutelné. Dopravní situace v Domažlicích je vskutku velmi špatná. Na druhou stranu, raději přetrpím dva roky intenzivních výkopových prácí, než abych žil v rozkopaném městě po deset let.
Druhé místo obsadili vietnamští trhovci, kteří většině lidí vadí především na náměstí. Samotného mě mrzí, že z náměstí takřka vymizely klasické obchody a byly nahrazeny trhovci a kavárnami. Bohužel, zřejmě tito podnikatelé nabízejí lepší finanční podmínky než čeští obchodníci.
S obchodem souvisí i třetí příčka záporných vlastností Domažlic, jež jsem souhrnně pojmenoval „nedostatek specializovaných obchodů“. Velká spousta dotazovaných si stěžovala na velmi malé nebo dokonce žádné množství obchodů s oblečením. Nelze popřít, že takových je zde opravdu minimum, avšak já osobně se domnívám, že  i kdyby zde vyrostly, nemají šanci se uživit. Podle mého názoru počítají řetězce jako Intersport s obrovským množstvím klientely, které mohou Domažlice sotva nabídnout. Několikrát padl názor, že zde chybí něco jako obchodní centrum – resp. postrádají KFC, McDonalds apod. To považuji téměř za absurdní. Pokud se jedná o fast-foody, těch je v Domažlicích dostatek, jen nejsou „značkové“. Na druhou stranu je spousta lidí nespokojena s množstvím supermarketů, potažmo s jejich přebytkem.

Co se dotázaným dále nelíbilo, naleznete ve výše zmíněných výsledcích v sekci Průzkum.

Závěrem bych rád všem zúčastněným poděkoval. Nečekal jsem, že obdržím takové množství dotazníků a tolik různorodých názorů. Po několikahodinovém zpracovávání a čtení vašich názorů jsem dospěl k názoru, že mezi námi žije docela velké množství podobných „patriotů“, lidí, kteří rádi chodí na čerstvý vzduch a kteří to tu zkrátka mají rádi.
To mě zároveň ještě víc povzbudilo v realizaci projektu, jenž již po delší dobu nosím v hlavě :)

Přeji hezky prožité prázdniny / dovolenou!

PS: Díky i za dodatečné komentáře u dotazníků! Jen škoda, že nevím, od koho jsou, jelikož byl průzkum anonymní :)

(Pokud máte k mému shrnutí jakékoliv dotazy nebo o nich chcete diskutovat, můžete využít komentářů nebo sekce Kontakt)

Líbí se Vám tento příspěvek?

Udělejte autorovi radost a přispějte komentářem nebo o něm dejte vědět i ostatním.